Sedan starten 1986 är vi en komplett partner för papperskonvertering

ISO9001 Certifierade 2021

Under 2021 tog vi beslut att certifiera oss för ISO9001.
Den interna viljan internt efter kvalitets-utveckling, marknadens krav på ständig förbättring och vägledningen som finns i ISO9001 gjorde det enkelt att välja denna väg.
En hel del nya rutiner och processer upprättas, en del processer utförs redan på effektiva sätt men behöver dokumenteras. Vi får nya insikter som diskuteras och leder till förbättringar.
Vi har en del kvar att göra, men vi har siktet klart – mot ISO9001!