Sedan starten 1986 är vi en komplett partner för papperskonvertering

Joakim Friberg
VD/Försäljning
0221-45 61 72
joakim.friberg@mintecpaper.se