Sedan starten 1986 är vi en komplett partner för papperskonvertering

Hygien

Inom vår hygienzon bearbetar vi produkter som ska klara kraven för livsmedelsgodkännande. Vår hygienlokal är utformad efter de strikta krav som ställs vid bearbetning av exempelvis livsmedel- och läkemedelsförpackningar. Naturligtvis har vi utbildad personal för att kunna handskas med denna typ av konvertering.

Kvalitet

Hos oss finns motiverad och kompetent personal för att garantera hög kvalitet, service och leveranssäkerhet. Material- och maskinkontroller ingår i vår dagliga process för att se till att kunden får rätt vara till rätt pris och i rätt tid.

Vi har dessutom en kontinuerlig dialog med våra kunder och leverantörer för att utvärdera deras uppfattningar och erfarenheter av oss.

Miljö

Som ledande aktör på den skandinaviska marknaden har vi ett miljöansvar. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt inom området. I vår dagliga verksamhet arbetar vi för att öka användningen av returbaserat papper, minimera vår energianvändning och att produkter och processer ska harmonisera med gällande miljölagstiftningar.

Att öka användningen av återvinningsbart emballage och samordning av våra transporter är en självklarhet för oss. Vi ser också till att samarbeta med miljömedvetna råvaruleverantörer för att främja miljön.