Sedan starten 1986 är vi en komplett partner för papperskonvertering

Omrullning/skärning

Med elva omrullare/skärmaskiner erbjuder vi heltäckande tjänster inom papperskonvertering. Bearbetningen är högkvalitativ och kostnadseffektiv för våra kunder. Vi konverterar efter kundens önskade mått – från 4 meter ända ner till 10 millimeter.

Arkning

I två anläggningar för arkning skapar vi ark av papper, kartong och nonwoven efter kundens önskemål.

Vikning

Som en av få aktörer i Europa erbjuder vi vikta pappers- och nonwovenprodukter. Vikningen anpassas efter dina önskemål så att slutprodukten uppfyller eventuella krav och standard.

Våra vikta produkter används exempelvis inom sjukvården och lackeringsindustrin.

Legokonvertering

Utöver försäljning av färdigkonverterade produkter, erbjuder vi legokonvertering. Som kund tar du del av vår spetskompetens, samtidigt som du äger materialet.

Lagerhållning

Vid legokonvertering erbjuder vi oss att lagerhålla material. Det är en kostnadseffektiv lösning för företag som inte kan nå minimikraven på kvantiteter för beställning och leverans. Det lagerhållna materialet levereras sedan enligt önskemål.